Brassó Utcai Általános Iskola

1182 Bp. Brassó u.1.

  • Betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • Betűméret csökkentése

Bókay Gyermekklinika - Jótékonysági Kerékpáros Felvonulás

„BÓKAY 175” JÓTÉKONYSÁGI KERÉKPÁROS FELVONULÁSBókay kerékpáros felvonulás

2014. 04. 27.

Várjuk a jelentkezéseket a Brassó titkárságán!

 

A Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinikája, sokak által Bókay Gyermekklinikaként ismert intézmény 2014-ben ünnepli fennállásának 175 éves évfordulóját. Ez a jubileum egyben a hazai gyermekgyógyászat 175 éves születésnapja is, hiszen a Bókay Klinika hazánkban az első, és Európában is a 4. hasonló intézmény volt. A neves jubileumot a klinika egy jótékonysági célú kerékpáros családi nappal kívánja megünnepelni a sport – egészség – hagyomány mottójával, összekötve a Bókay dinasztia két ágát képviselő Klinikát és a XVIII. Kerületi Bókay-kertet.

A sportnap elsődleges célja a Bókay Klinika alapítványának, illetve a betegellátásnak a támogatása adománygyűjtés útján.

 

Bővebben...
 

Tájékoztató a hit és elkölcstan oktatásról 2014-2015.

A 2014-2015. tanévben az első, a második és az ötödik évfolyamon a beérkezett kérések alapján

- Római katolikus,

- Református,

- Evangélikus,

- Hit Gyülekezete

hitoktatást fogunk biztosítani a Brassó Utcai Általános Iskola tanulóinak.

 

Tanköteles korú tanulók beíratása a 2014-2015. tanévre FRISS

 

FELHÍVÁS

 

a tankötelessé váló gyermekek iskolai beiratkozására

 

 

 

                A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt.) 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettséget teljesíteni.

 

                A gyermek abban az évben, amelyben augusztus 31. napjáig a 6. életévét betölti – de legkésőbb az azt követő ében – tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé.

 

                A tankötelezettség teljesítése a tanév első napján kezdődik.

 

Bővebben...
 

Tájékoztatás

Tisztelt Leendő 1. osztályos Szülők!

A 2014-2015. tanévre 1. osztályba beiratkozott tanulóinknak májusban három alkalommal játékos ismerkedő összejövetelt fogunk szervezni.

Addig az iskolában nem lesz hivatalosan szervezett foglalkozás az elsősöknek.

 

Tasnádi András
igazgató

 

Álláshirdetés - MATEMATIKA ÉS MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM VAGY TESTNEVELÉS VAGY TECHNIKA SZAKOS

Pályázati felhívás

MATEMATIKA ÉS MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM VAGY TESTNEVELÉS VAGY 

TECHNIKA SZAKOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁR
munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:            Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:                                             Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:                                             Budapest, 1182 Budapest, Brassó utca 1.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:   felső tagozatos matematika és magyar nyelv és irodalom vagy testnevelés vagy technika tantárgy oktatása.

Illetmény és juttatások:                                          A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet az irányadó.

 Pályázati feltételek:

 

Bővebben...
 

Álláshirdetés - ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÍTÓ

Pályázati felhívás  ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÍTÓ munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:            Határozott idejű közalkalmazotti jogviszony,

Foglalkoztatás jellege:                                             Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:                                             Budapest, 1182 Budapest, Brassó utca 1.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:   alsó tagozatos tanítói, napközis feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:                                           A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet az irányadó.

 Pályázati feltételek:

 

Bővebben...
 

Gyászhír!

Tisztelt Szülők, Kedves Gyerekek!

Szomorúan tudatom, hogy iskolánkra ismét ki kellett tűznünk a gyászlobogót.Mariann
Rausch Marianna életének 60. évében súlyos betegség után 2014. január 26-án elhunyt. 

Hamvait 2014. február 21-én 1530-kor
katolikus szertartás szerint az Árpád-házi Szent Margit Altemplomban (1182 Budapest, Fogaras utca 16.)
helyezzük örök nyugalomra.

Gászjelentés

 

Nyílt levél a 3.b osztály Szülői Közösségéhez

Kedves Támogatóink!

Alig két hete keresett meg a 3.b osztály SzK elnöke azzal a kérdéssel, hogy készíthetnek-e egy meglepetést a gyerekeknek és az osztályfőnökeiknek.

A tanterem padlójának felújításáról volt szó.

Bővebben...
 

Álláshirdetés - TESTNEVELÉS ÉS MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM VAGY MATEMATIKA VAGY TECHNIKA SZAKOS

Pályázati felhívás

TESTNEVELÉS ÉS MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM VAGY MATEMATIKA VAGY
TECHNIKA 
SZAKOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁR

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:            Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:                                             Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:                                             Budapest, 1182 Budapest, Brassó utca 1.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:   felső tagozatos testnevelés és magyar nyelv és irodalom vagy matematika vagy technika tantárgy oktatása.

Illetmény és juttatások:                                          A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet az irányadó.

 Pályázati feltételek:

 

Bővebben...
 

Változás a beléptetés rendszerében

Tisztelt Szülők!

A múlt hónapban az iskolában történt sorozatos lopások miatt a gyerekek és a dolgozók
tulajdonának biztonsága érdekében meg kell szigorítanunk a beléptetés rendszerét.

1. Reggel a Zöld épületben tanuló gyerekek szülei az udvari hátsó kapun keresztül az

öltözőbe kísérhetik gyermeküket. 7:55-kor a nagykaput bezárjuk.

Bővebben...
 

ELVESZETT BIZONYÍTVÁNYOK PÓTLÁSA

(Bizonyítvány másodlat igénylése)

A bizonyítvány másodlata a titkárságra leadott írásbeli kérvény1 alapján, előre egyeztetett időpontban kerül kiállításra.

Időpontot telefonon (2918323/115), vagy e-mailben (iskola@brassoiskola.hu) lehet kérni.

A kért iratot csak az érintett, vagy annak írásbeli meghatalmazottja személyesen, illetékbélyeg (2000 Ft) ellenében veheti át, a kérelem beérkezését követő legkésőbb 5. munkanapon.

1 letölthető honlapunkról a Nyomtatványok menüpontból vagy a titkárságon kérhető

Az igénylőlap letölthető honlapunkról, a Bal oldali Nyomtatványok menüpontban.

Bővebben...
 


1 / 2 oldal