Brassó Utcai Általános Iskola

1182 Bp. Brassó u.1.

  • Betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • Betűméret csökkentése

Levél a szülőknek 2015

Tisztelt Szülők!

            Az Egy Nap Gyermekeinkért Alapítvány Kuratóriuma nevében kérem Önöket, hogy a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásával segítsék alapítványunkat!

Mire fordítjuk a felajánlásokat? Kizárólag a gyerekekre! Működési költségre, bérre, iskolaépület felújításra,  egy fillért soha nem adtunk és nem fogunk adni a jövőben sem.

Az alapító okirat szerint alapítványunk közhasznú szervezet, melynek céljai:

- oktató-nevelő munka anyagi támogatása (tanórák taneszközökkel, szemléltető eszközökkel történő ellátása)

- az oktatás minőségének javítása

Bővebben...
 

Aktuális étlap 2015 5.hét

Tisztelt Szülők!ebed

Iskolánk honlapján is elérhetővé tettük az aktuális heti étlapot.

 

Az étlap letölthető ITT!

 

 

 

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ a 2015-2016. tanévre

FELHÍVÁS

a tankötelessé váló gyermekek iskolai beiratkozására

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt.) 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettséget teljesíteni.

A gyermek abban az évben, amelyben augusztus 31. napjáig a 6. életévét betölti – de legkésőbb az azt követő ében – tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé.

A tankötelezettség teljesítése a tanév első napján kezdődik.

A nevelés-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) 21.§ (1) bekezdése értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének a megléte, annak igazolása.

Amennyiben a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, az óvoda ezt igazolja. Ha a gyermek nem járt óvodába, vagy a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettsége egyértelműen nem dönthető el, illetve ha a szülő nem ért egyet a kiállított óvodai iskolással, az óvoda szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez.

A gyermek felvételéről az igazgató dönt.

Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen – annak közlésétől számított 15 napon belül – a szülő eljárást indíthat az igazgatónál. A kérelem tekintetében a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

A Rendelet 22.§ (2) bekezdése értelmében az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő köteles beíratni a lakóhelye szerinti illetékes vagy a választott iskola 1. évfolyamára.

 

            A beiratkozás időpontja:                 várhatóan április vége

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: 

Bővebben...
 

Ebédeltetés rendje 2014-15

Az ebédeltetésnél megnövekedett létszám miatt az ebédeltetés rendje, illetve az 5., 6. óra vége a következő módon változik
december 8-tól:

ebéd: 1.a, b            11:40–12:10-ig                         udvari szünet
5. óra                       12:10–12:55-ig

ebéd: 7-8. osztály   12:55–13:15-ig                        udvari szünet
6. óra                        13:15–14:00-ig

ebéd: 1.c, 2.a          13:15-től
ebéd: 5-6. osztály   13:45-től, illetve a 6. óra után

 

Álláshirdetés - Tanító munkakör

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XVIII. Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Brassó Utcai Általános Iskola TANÍTÓ munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

            határozott idejű – előreláthatóan – 2015. június 15-ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:          Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:         Budapest, 1182 Budapest, Brassó utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:            Alsó tagozatos tanítói feladatok ellátása.

 

Bővebben...
 

Alapítványi információk - 2014 október

Tisztelt Szülők!

Az Egy Nap Gyermekeinkért Alapítvány 2014. októberében 962.316,- Ft-ot kapott az 1%-os felajánlásokból.
Sajnos ez az összeg nagyságrendekkel kisebb az előző évekéhez képest.

Mivel az iskolának az alapítvány által nyújtott támogatás az egyetlen lehetősége az oktatás színvonalának javítására, nagyon kérjük Önöket, támogassák alapítványunkat.

 

Sportolási lehetőségek iskolánkban

 kerekpar 0187s

Bővebben...
 

Tájékoztató a hit és elkölcstan oktatásról 2014-2015.

A 2014-2015. tanévben az első, a második és az ötödik évfolyamon a beérkezett kérések alapján

- Római katolikus,

- Református,

- Evangélikus,

- Hit Gyülekezete

hitoktatást fogunk biztosítani a Brassó Utcai Általános Iskola tanulóinak.

 

Diákigazolvány igénylés - Friss információk

A diákigazolvány érvényesítő matricával kapcsolatban a következő információkat közölte az Oktatási Hivatal.

A Dokumentum ITT megtekinthető

vamaint a kiegészítés ITT olvasható

 

 

Tájékoztató az Állami oltóprogramban érintett gyerekek szülei számára (HPV)

A tájékoztató füzet IDE kattintva tekinthető meg. virus kep01