Brassó Utcai Általános Iskola

1182 Bp. Brassó u.1.

  • Betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • Betűméret csökkentése

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ a 2015-2016. tanévre

Felhívás a tankötelessé váló gyermekek beiratkozására

 

                A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettséget teljesíteni.

                A gyermek abban az évben, amelyben augusztus 31. napjáig a 6. életévét betölti – de legkésőbb az azt követő ében – tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé.

                A tankötelezettség teljesítése a tanév első napján kezdődik.

                A nevelés-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) 21.§ (1) bekezdése értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének a megléte, annak igazolása.

                Amennyiben a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, az óvoda ezt igazolja. Ha a gyermek nem járt óvodába, vagy a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettsége egyértelműen nem dönthető el, illetve ha a szülő nem ért egyet a kiállított óvodai iskolással, az óvoda szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez.

                A gyermek felvételéről az igazgató dönt.

                Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen – annak közlésétől számított 15 napon belül – a szülő eljárást indíthat az igazgatónál. A kérelem tekintetében a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

                A Rendelet 22.§ (2) bekezdése értelmében az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő köteles beíratni a lakóhelye szerinti illetékes vagy a választott iskola 1. évfolyamára.

 

            A beiratkozás időpontja:                 2015. április 16. csütörtök    8-19 óráig

                                                                       2015. április 17. péntek        8-18 óráig

A felvétel nem a jelentkezés sorrendjétől függ!!!

Fontos tudnivalók:

 

Bővebben...
 

Ebédbefizetés 2015 május 4-29 időszakra

ebed

A következő ebédbefizetés a lenti időpontokban lesz:

2015 április 14. (kedd) 8:00-12:00 óra valamint
2015 április 15. (szerda) 14:00-18:00 óra közt

a  2015 május 4-29 időszakra!

Pótbefizetés: április 21.    8:00-12:00 óra közt.

Május 1-től emelkednek a térítési díjak!

Akik korábban erről írásban nyilatkoztak, ezt a befizetést már teljesíthetik banki átutalással!

Kiegészítő információkat ITT olvashat az utalásos ebédbefizetésről.

 

Bővebben...
 

Étkezés díjának változása 2015. májustól

2015. május 1-től megváltoznak az étkezés térítési díjai.

Részletes tájékoztató ITT olvasható.

 

Álláshirdetés - Tanító munkakör

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XVIII. Tankerülete

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Brassó Utcai Általános Iskola 

tanító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:            határozott idejű, előreláthatóan 2016.05.06-ig

Foglalkoztatás jellege:          Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:         Budapest, 1182 Budapest, Brassó utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

            2. évfolyamon tanítói és napközis csoportvezetői feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Bővebben...
 

Tájékoztató a 8. osztályosok központi írásbeli felvételi dolgozatainak eredményéről 2015. február 17.

77 tanulónk írt dolgozatot.

80 pont fölött teljesített: 10 fő
75-80 pont között: 7 fő
70-75 pont között: 7 fő
65-70 pont között: 13 fő
60-65 pont között: 11 fő
50-60 pont között: 18 fő
50-nél kevesebb: 11 fő

Bővebben...
 

Tájékoztató a hit és elkölcstan oktatásról 2015-2016.

Tisztelt Szülők!

A 2015-2016. tanévben az Erkölcstan tantárgy helyett az 1., 2., 3., 5., 6., 7. osztályos tanulók szülei választ-hatják gyermeküknek a Hitoktatást.

 

A Brassó Utcai Általános Iskolában a 2015-2016. tanévben az alábbi egyházak vállalták a Hit- és erkölcstan oktatást:
– római katolikus,
– református,
– evangélikus,
– Hit Gyülekezet,
– MAZSIHISZ.

 

 

Elérhetőségek:

 

elérhetőség

Katolikus Egyház

fogaras4@t-online.hu

Református Egyház

szemtel7@freemail.hu

Evangélikus Egyház

gabor.gyori@lutheran.hu

Hit Gyülekezet

hitoktatas@hit.hu

MAZSIHISZ

oktatas@mazsihisz.hu

 


Iskolavezetőség

 

Levél a szülőknek 2015

Tisztelt Szülők!

            Az Egy Nap Gyermekeinkért Alapítvány Kuratóriuma nevében kérem Önöket, hogy a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásával segítsék alapítványunkat!

Mire fordítjuk a felajánlásokat? Kizárólag a gyerekekre! Működési költségre, bérre, iskolaépület felújításra,  egy fillért soha nem adtunk és nem fogunk adni a jövőben sem.

Az alapító okirat szerint alapítványunk közhasznú szervezet, melynek céljai:

- oktató-nevelő munka anyagi támogatása (tanórák taneszközökkel, szemléltető eszközökkel történő ellátása)

- az oktatás minőségének javítása

Bővebben...
 

Sportolási lehetőségek iskolánkban

 kerekpar 0187s

Bővebben...
 

Szülői tájékoztatás - Mi a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek fogalma

2014. november 4-ei hatállyal a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek fogalma és e tény fennállásának megállapítása, a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben került szabályozásra.

Hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket együtt nevelő mindkét szülő, a gyermeket egyedül nevelő szülő, illetve a gyám legmagasabb iskolai végzettsége alapfokú- (az alacsony iskolai végzettség igazolása a kérelmen megtett önkéntes nyilatkozattal történik)

Bővebben...
 

Diákigazolvány igénylés - Friss információk

A diákigazolvány érvényesítő matricával kapcsolatban a következő információkat közölte az Oktatási Hivatal.

A Dokumentum ITT megtekinthető

vamaint a kiegészítés ITT olvasható

 

 

Tájékoztató a hit és elkölcstan oktatásról 2014-2015.

A 2014-2015. tanévben az első, a második és az ötödik évfolyamon a beérkezett kérések alapján

- Római katolikus,

- Református,

- Evangélikus,

- Hit Gyülekezete

hitoktatást fogunk biztosítani a Brassó Utcai Általános Iskola tanulóinak.