Brassó Utcai Általános Iskola

1182 Bp. Brassó u.1.

  • Betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • Betűméret csökkentése

Meghívó leendő elsősök szülői értekezletére

A szülői értekezlet időpontja: 2017. február 2.   17:00

Helye: Lőrinci Sportcsarnok 

A teljes meghívó ITT tekinthető meg.

 

 

Nyílt levél a Szülőkhöz!

Tisztelt Szülők!

Bizonyára tapasztalták, hogy iskolánk fő épületének tisztasága súlyos kívánni valókat hagy maga után.

Mint tudják 2013-ban a technikai személyzet tagjai kikerültek intézményünk munkáltatói jogköréből. A kerületi Önkormányzat a takarítókat és a konyhásokat a GESZ, a karbantartókat a Városgazda 18. irányítására bízta.
      Gyorsan kiderült, hogy ezt a feladatot csak a Városgazda tudja megfelelően ellátni.

A GESZ az eltelt három év alatt olyan tevékenységet folytatott, ami a mai helyzet kialakulásához vezetett.

2017. január 1-jével a munkáltatói jogok jelentős része visszakerült az iskolaigazgatókhoz.

A Brassóban személycserékkel, munkakörök átszervezésével és a dolgozók iskolai közösségünkbe tartozásának visszaállításával elkezdtem a helyzet normalizálását.

Három év hibáit ilyen rövid idő alatt nem lehetett kijavítani, de a folyamat elkezdődött.

Türelmüket, megértésüket kérem!

Bővebben...
 

Álláshirdetés - Oktatástechnikus munkakör

A Külső-Pesti Tankerületi Központ a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Brassó Utcai Általános Iskola oktatástechnikus munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:     2017. február 1-jétől határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:                      Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:                       Brassó Utcai Általános Iskola,Budapest XVIII. ker., Brassó utca 1.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

        számítógépes rendszerek karbantartása, kezelése;

        audiovizuális eszközök, smart táblák üzemeltetése;

        ünnepélyek hangosítása;

        honlap üzemeltetése

        iskolarádió működtetése

Illetmény és juttatások:         Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 

Bővebben...
 

TÁJÉKOZTATÓ az ebédbefizetésről - 2017 február hónapra

FRISS:  Tájékoztatás a befizetési napok időpontjairól 2017. januártól május hónapig

 

2017. január 1-jétől az ebédbefizetést csak személyesen vagy átutalással lehet teljesíteni.
A borítékos rendszert a GESZ nem támogatja.

Ebédlemondás: 2017. január 1-jétől étkezést lemondani kizárólag a GESZ munkatársainál lehet az alábbi elérhetőségeken (az iskolában már nincs rá lehetőség): 296-14-88 vagy etkezeslemondas@gesz.bp18.hu.
A következő tanítási napra csak a 7:30-9:00 óra között beérkezett jelzéseket fogadják el!

Online felület: lehetőséget biztosít az étkezés lemondására, ebédbefizetésre.
Részletes tájékoztatót honlapunkon, illetve a www.gesz18.hu (étkezés menüpont) oldalon találnak.

Bármilyen kérdésük, észrevételük van az étkezési befizetéssel kapcsolatosan,
a GESZ munkatársait keressék a fenti elérhetőségeken!

EBÉDBEFIZETÉS:
a 2017. február 1-28-ig terjedő időszakra.
Iskolában: 7:30-11:00-ig; 13:00-17:30
január 3. kedd és január 11. szerda
GESZ pénztárban: (Városház u. 16.)
január 23-24-25. 9:00-12:00-ig

 

A fenti időpontokon kívül nem fogadnak el befizetést!

 

csak ebéd:

100%

20 nap x 310 =

6 200 Ft

50%

20 nap x 155 =

3 100 Ft

napközi:

(tízórai, ebéd, uzsonna)

100%

20 nap x 475 =

9 500 Ft

50%

20 nap x 237,5 =

4 750 Ft

diétás

ebéd

100%

20 nap x 314 =

6 280 Ft

50%

20 nap x 157 =

3 140 Ft

napközi

(tízórai, ebéd, uzsonna)

100%

20 nap x 643 =

12 860 Ft

50%

20 nap x 321,5 =

6 430 Ft

 

 

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ a 2017-2018. tanévre

Felhívás a tankötelessé váló gyermekek iskolai beiratkozására

                A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettséget teljesíteni.

                A gyermek abban az évben, amelyben augusztus 31. napjáig a 6. életévét betölti – de legkésőbb az azt követő ében – tankötelessé válik.
                Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé.

                A tankötelezettség teljesítése a tanév első napján kezdődik.

                A nevelés-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)
                EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) 21.§ (1) bekezdése értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének a megléte, annak igazolása.

                Amennyiben a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, az óvoda ezt igazolja. Ha a gyermek nem járt óvodába, vagy a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettsége egyértelműen nem dönthető el,
                illetve ha a szülő nem ért egyet a kiállított óvodai igazolással az óvoda szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez.

                A gyermek felvételéről az igazgató dönt.

                Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen – annak közlésétől számított 15 napon belül – a szülő eljárást indíthat az igazgatónál. A kérelem tekintetében a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

                A Rendelet 22.§ (2) bekezdése értelmében az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő köteles beíratni a lakóhelye szerinti illetékes vagy a választott iskola 1. évfolyamára.

             A beiratkozás időpontja még nem ismert, várhatóan: 2017. április 20-21. vagy 27-28.

                                                                      

A felvétel nem a jelentkezés sorrendjétől függ!!!

 

Előkészítő foglalkozásokat („Csipegető”) a beiratkozás után tartunk 3-4 alkalommal.

Fontos tudnivalók:

 

Bővebben...
 

Tájékoztatás étkezés lemondásának új elérhetőségeiről

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk, hogy a nemzeti köznevelésről szóló törvény előírásai miatt szükséges átalakítanunk a közétkeztetéssel kapcsolatos ügyintézést.

A gyermekek étkezésének lemondásra a továbbiakban, a GESZ központjában is biztosítunk lehetőséget az alábbi elérhetőségeken:

Telefonon: 06-1-296-1488 számon,

Elektronikus levélben: etkezeslemondas@gesz.bp18.hu e-mail címen.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a következő tanítási napra csak
a 7:30-9:00 óra között beérkezett jelzéseket tudjuk befogadni!

Budapest,2016. november 24.

                                                        Üdvözlettel:

Budapest Főváros XVIII. kerület

Gazdasági Ellátó Szolgálat

 

Talált Mobiltelefon

Nagy Sebestyén mobiltelefonját megtaláltuk az iskola mellett.

Kérjük, jelentkezzen!

Átvehető az igazgatói irodában.

 

Álláshirdetés - Takarítónő

8 órában dolgozó takarítónőket keres iskolánk.

Jelentkezés személyesen, az Igazgatói irodában. (XVIII. Brassó u.1.)