Brassó Utcai Általános Iskola

1182 Bp. Brassó u.1.

  • Betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • Betűméret csökkentése

Telefonos elérhetőségről információ

Tisztelt Szülők!

Iskolánk – rajtunk kívülálló okból – bizonytalan ideig csak az alábbi telefonszámon érhető el:

290-75-77

A javítás folyamatban van, megértésüket köszönjük!

Iskolavezetőség

 

Tájékoztató a 8. osztályosok központi írásbeli felvételi dolgozatainak eredményéről 2015. február 17.

77 tanulónk írt dolgozatot.

80 pont fölött teljesített: 10 fő
75-80 pont között: 7 fő
70-75 pont között: 7 fő
65-70 pont között: 13 fő
60-65 pont között: 11 fő
50-60 pont között: 18 fő
50-nél kevesebb: 11 fő

Bővebben...
 

Tájékoztató a hit és elkölcstan oktatásról 2015-2016.

Tisztelt Szülők!

A 2015-2016. tanévben az Erkölcstan tantárgy helyett az 1., 2., 3., 5., 6., 7. osztályos tanulók szülei választ-hatják gyermeküknek a Hitok¬tatást.

Iskolánkban négy „bevett egyház” tart hitoktatást
– római katolikus,
– református,
– evangélikus,
– Hit Gyülekezet.

A jövő évi Erkölcstan/Hit és erkölcstan oktatással kap-csolatban a meghívott egyházi képviselőkkel közösen 2015. március 4-én 16 óra¬kor szülői értekezletet tartunk az iskola 21. tantermében, amelyre tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket.


Iskolavezetőség

 

Szülői tájékoztatás - Mi a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek fogalma

2014. november 4-ei hatállyal a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek fogalma és e tény fennállásának megállapítása, a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben került szabályozásra.

Hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket együtt nevelő mindkét szülő, a gyermeket egyedül nevelő szülő, illetve a gyám legmagasabb iskolai végzettsége alapfokú- (az alacsony iskolai végzettség igazolása a kérelmen megtett önkéntes nyilatkozattal történik)

Bővebben...
 

Levél a szülőknek 2015

Tisztelt Szülők!

            Az Egy Nap Gyermekeinkért Alapítvány Kuratóriuma nevében kérem Önöket, hogy a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásával segítsék alapítványunkat!

Mire fordítjuk a felajánlásokat? Kizárólag a gyerekekre! Működési költségre, bérre, iskolaépület felújításra,  egy fillért soha nem adtunk és nem fogunk adni a jövőben sem.

Az alapító okirat szerint alapítványunk közhasznú szervezet, melynek céljai:

- oktató-nevelő munka anyagi támogatása (tanórák taneszközökkel, szemléltető eszközökkel történő ellátása)

- az oktatás minőségének javítása

Bővebben...
 

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ a 2015-2016. tanévre

FELHÍVÁS

a tankötelessé váló gyermekek iskolai beiratkozására

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt.) 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettséget teljesíteni.

A gyermek abban az évben, amelyben augusztus 31. napjáig a 6. életévét betölti – de legkésőbb az azt követő ében – tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé.

A tankötelezettség teljesítése a tanév első napján kezdődik.

A nevelés-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) 21.§ (1) bekezdése értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének a megléte, annak igazolása.

Amennyiben a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, az óvoda ezt igazolja. Ha a gyermek nem járt óvodába, vagy a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettsége egyértelműen nem dönthető el, illetve ha a szülő nem ért egyet a kiállított óvodai iskolással, az óvoda szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez.

A gyermek felvételéről az igazgató dönt.

Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen – annak közlésétől számított 15 napon belül – a szülő eljárást indíthat az igazgatónál. A kérelem tekintetében a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

A Rendelet 22.§ (2) bekezdése értelmében az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő köteles beíratni a lakóhelye szerinti illetékes vagy a választott iskola 1. évfolyamára.

 

            A beiratkozás időpontja:                 várhatóan április vége

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: 

Bővebben...
 

Diákigazolvány igénylés - Friss információk

A diákigazolvány érvényesítő matricával kapcsolatban a következő információkat közölte az Oktatási Hivatal.

A Dokumentum ITT megtekinthető

vamaint a kiegészítés ITT olvasható

 

 

Tájékoztató az Állami oltóprogramban érintett gyerekek szülei számára (HPV)

A tájékoztató füzet IDE kattintva tekinthető meg. virus kep01

 

Alapítványi információk - 2014 október

Tisztelt Szülők!

Az Egy Nap Gyermekeinkért Alapítvány 2014. októberében 962.316,- Ft-ot kapott az 1%-os felajánlásokból.
Sajnos ez az összeg nagyságrendekkel kisebb az előző évekéhez képest.

Mivel az iskolának az alapítvány által nyújtott támogatás az egyetlen lehetősége az oktatás színvonalának javítására, nagyon kérjük Önöket, támogassák alapítványunkat.

 

Sportolási lehetőségek iskolánkban

 kerekpar 0187s

Bővebben...
 

Tájékoztató a hit és elkölcstan oktatásról 2014-2015.

A 2014-2015. tanévben az első, a második és az ötödik évfolyamon a beérkezett kérések alapján

- Római katolikus,

- Református,

- Evangélikus,

- Hit Gyülekezete

hitoktatást fogunk biztosítani a Brassó Utcai Általános Iskola tanulóinak.