Az iskola működésének alapdokumentumai:

Alapító okirat valamint alapító okirat HATÁROZAT

Házirend 2016-17

Munkaterv 2016-17

Munkaterv 2016-17

Tantárgyfelosztás 2016-17 tanévre 

Gyakornoki szabályzat 2015

A pedagógus szakképzettséggel rendelkező NOKS munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó értékelési szabályzat

Órarendek: 

Délutáni órarendek és szakkörök 2016-17

Órarend felsős 2016-17

Új helyi tantervek 2016-17:
-Alsós
-Felsős

Kerettanterv az alapfokú nevelés-oktatás bevezető és kezdő szakaszára (1-4. évfolyam) 

Kerettanterv az alapfokú nevelés-oktatás alapozó és fejlesztő szakaszára (5-8. évfolyam) 

Pedagógiai program 2016

Csengetési rend

Kötelező olvasmányok listája 2016-17

A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát
közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó
értékelési szabályzat: [LINK]