Dolgozóink 2016-17-es tanév

Kitüntetést kapott dolgozók

 Ezen lista módosítása folyamatban van...

Az iskola tanárai:

 

Tasnádi András
igazgató, testnevelés

(tanítóképző, tanárképző, vezetőképző)

   
  Kissné Anna Ildikó
igazgatóhelyettes, tanító

(tanítóképző, 
matematika szakkollégium, 
szakvizsga, vezetőképző)

   
 

Bognár Károlyné
igazgatóhelyettes, matematika, testnevelés

(tanárképző, szakvizsga, vezetőképző)

   
 

Ágoston Attila
tanító, napközis nevelő

(tanítóképző, angol műv. terület)

   
 

Barczikayné Diós Hajnalka
tanító, napközis nevelő

(tanítóképző, természetismeret műv. terület)

   
 

Barta Györgyné
tanító, napközis nevelő

(tanítóképző, 
környezetismeret szakkollégium)

   
 

Berta Viktória
tanító, napközis nevelő

(tanítóképző, 
magyar nyelv és irodalom, angol műv. terület)

GYES/GYED

   
  Békési Zsanett
tanító, napközis nevelő

(tanítóképző, 
természetismeret műv. terület)
   
 

Borbély Zsuzsanna
tanító, napközis nevelő

(tanítóképző, 
testnevelés szakkollégium, szakvizsga)

   
 

Csomainé Molnár Margit
tanító, napközis nevelő

(tanítóképző, rajz szakkollégium)

   
 

Czeglédi Noémi
iskolapszichológus

(egyetem)

GYES/GYED

   
 

Erdei Zoltán
földrajz, biológia

(egyetem, tanárképző, tanítóképző,
körgyezetismeret szakkollégium)

   
 


Fazekas Istvánné
tanító, napközis nevelő

(tanítóképző, technika szakkollégium)

   
  Fazekas-Völgyi Judit
tanító, napközis nevelő

(tanítóképző, 
magyar nyelv és irodalom műv. terület)
   
 
Fehér Istvánné
tanító, napközis nevelő

(tanítóképző, testnevelés és könyvtár 
szakkollégium, szakvizsga)

   
 


Gajdátsy Ferencné
technika, informatika

(műszaki tanár, oktatás informatikus)

   
 

Helmléné dr. Jánosi Magdolna
kémia, biológia, természetismeret

(egyetem, középiskolai tanár)

   
 

Horváth Anikó
iskolapszichológus

(egyetem)

   
 

Hutainé Urbán Gabriella
angol

(tanárképző)

   
 

Iványiné Csontos Zsuzsanna
testnevelés, természetismeret, földrajz

(tanárképző)

   
 

Jásperné Nagy Melinda
magyar, történelem

(tanárképző)

   
 

Kiss Ágnes
természetismeret, biológia

(tanárképző, szakvizsga)

   
  Kiss Noémi
tanító, napközis nevelő

(tanítóképző, 
informatika műv. terület)
   
 

Kissné Szabó Zsuzsanna
magyar, történelem

(egyetem, tanárképző, középiskolai tanár)

   
 

Kissné Tóth Éva
magyar

(tanárképző)

   
 

Kovách Nándorné
tanító, napközis nevelő

(tanítóképző, rajz szakkollégium)

   
 

Ködmen Attila
történelem, etika, tanító

(tanárképző, tanítóképző, 
ember és társ. műv. terület,
tanárképző, szakvizsga)

   
 

Ködmenné Muhari Boglárka
tanító, napközis nevelő 

(tanítóképző, matematika műveltségi terület)

   
 

Kőszeginé Horváth Ildikó
tanító, napközis nevelő

(tanítóképző, 
könyvtár szakkollégium)

   
 

Mátyás Gergely
testnevelés, biológia

(tanárképző) 

--Tartósan távol--

   
 

Molnárné Korda Ildikó
matematika, fizika

(tanárképző)

   
 

Nagy Attila
matematika, fizika

(egyetem, tanárképző)

   
 

Nagy Ernő
rajz

(egyetem, színdinamikai szakértő, tanárképző)

   
  Nagyné Tóth Szilvia
tanító, napközis nevelő

(tanítóképző közművelődés szakkollégium,
tanárképző, szakvizsga)

   
 

Nemes Gyula
testnevelés, tanító

(tanítóképző)

   
 

dr. Regősné Sárközi Melina
tanító, napközis nevelő

(tanítóképző, angol műveltségi terület)

   
 


Schwartz Katalin
matematika, fizika

(tanárképző)

   
 

Sipos Laura Éva
tanító, napközis nevelő

(tanítóképző, ember és társadalom műv. terület)

--Tartósan távol--

   
 

Szenohradszkiné Furkó Edit
tanító, napközis nevelő, fejlesztőpedagógus

(tanítóképző, 
könyvtár szakkollégium)

   
 

Szerdahelyi Magdolna
német, tanító

(tanítóképző, tanárképző)

   
 

Sziráné Szabó Krisztina
tanító, napközis nevelő

(tanítóképző, testnevelés és sport műveltségi terület)

   
  Szőgyényiné Pados Csilla
ének, napközis nevelő

(tanárképző, tanítóképző, 
ének-zene szakkollégium)

   
 

dr. Szűcs-Kis Boglárka
tanító, napközis nevelő

(tanítóképző, 
ember és társadalom műv. terület)

GYES/GYED

   
 

Takácsné Varga Zsuzsanna
történelem, angol

(tanárképző)

   
 

Tfirstné Mészáros Ágnes
tanító, napközis nevelő

(tanítóképző)

   
 

Tihanyi Szilvia
tanító, napközis nevelő

(tanítóképző, 
magyar nyelv és irodalom műv. terület)

GYES/GYED

   
 

Tolnai Éva
tanító, napközis nevelő

(tanítóképző, 
testnevelés szakkollégium)

   
 

Vargáné Gábos Katalin
tanító, napközis nevelő

(tanítóképző, 
technika szakkollégium)

   
 


Bucsek Noémi
könyvtáros tanár

(egyetem, okleveles könyvtárpedagógia-tanár,
könyvtáros asszisztens, tanárképző,
pedagógiai asszisztens,
művelődés szervező)

   
ÓRAADÓK:  
  Mohai Tibor
(technika) 
   
  Perédy Zsolt
(testnevelés) 
   
  Simonné Házman Terézia 
(néptánc)
   
  Zöldi Nándorné
(technika)

Oktató- , nevelő munkát közvetlenül segítők:

Farkas Zsuzsanna - pedagógiai asszisztens

Turi Árpád - rendszergazda

Hegede Zsuzsanna - iskolatitkár

Protasiewicz Izabela - iskolatitkár

Sárközy-Katona Gabriella - pedagógiai asszisztens

Szabóné Szilágyi Ivett - laboráns 

   

Az iskola technikai dolgozói:

Csávás Lajos – karbantartó

Ecsediné Bakos Olga - konyhalány

Hegedűs Gézáné – takarító, portás

Horváth Éva – takarító, portás

Lakatos Józsefné – takarító, portás

Mándics Ferenc – kertész, karbantartó

Molnár Pál – gondnok, karbantartó

Molnár Pálné – konyhalány

Móroczáné Borosi Ildikó – portás

Obsitos Béláné – takarító, portás

Párniczki Mihályné – konyhalány

Péczeli Judit – takarító, portás

Teleki Jutka - takarító, portás

A Dohnányi Ernő Zeneiskola kihelyezett tanárai:

Dinya Dávid  -  szolfézs

Németh Viola  -  zongora

Ősz-Farkas Krisztina  -  zongora

A Közalkalmazotti Tanács tagjai:
Ködmen Attila (vezető), 
Jásperné Nagy Melinda,
Tfirsné Mészáros Ágnes

Az Iskolaszék tagjai:
Bognár Károlyné (vezető), 
Iványiné Csontos Zsuzsa, 
Galgóczy Zoltán, 
Simkó Ede, 
Erdős Gáborné, 
Madarász M. Lolita 8.b (DÖK), 
Rózsehegy Boglárka 8.b (DÖK)

Intézményi Tanács:
Bognár Károlyné (vezető), 
Galgóczy Zoltán (Önkormányzat), 
Simkó Ede (Szülők), 
Madarász M. Lolita 8.b (DÖK)

Diákönkormányzat:
Madarász M. Lolita 8.b (vezető),
Rózsehegy Boglárka 8.b,
Mór-Baranyaio Barna 7.a
Ködmen Attila    DÖK-segítő pedagógus


A Szülői Közösség elnöke
Simkó Ede (vezető), 
Erdős Gáborné (helyettes)

A Nevelési Tanácsadó kihelyezett dolgozói:
Fehérvári Ildikó - fejleszőpedagógus
Mucsi Katalin - gyógypedagógus
Molnár Nikoletta - logopédusGyermekvédelem
Kiss Ágnes

 
Önértékelési csoport:
Bognár Károlyné, Fehér Istvánné, 
Kissné Anna Ildikó, Kovách Nándorné, 
Schwartz Katalin, Szerdahelyi Magdolna


Hitoktatók
Református:  Tihanyszegi Emőke, Kiss László 
Evangélikus: Győri Gábor
Katolikus:       Kiss Attila 
                       Bogárné dr. Rózsa Eszter 
Hit Gyülekezete: Murányi Istvánné Rita 
                            

Munkavédelem:
Wenfisz Kft.

Munkaközösségek:

munkaközösség

vezető

alsós reál

Kovách Nándorné

alsós humán

Tolnai Éva

felsős humán

Kissné Szabó Zsuzsanna

felsős reál

Molnárné Korda Ildikó

idegen nyelv

Hutainé Urbán Gabriella

osztályfőnöki

Schwartz Katalin

testnevelés és szabadidő

Nemes Gyula

gyermekvédelmi

Kiss Ágnes

felelősök

elérhetőség

DÖK segítő pedagógus

Ködmen Attila

DSK vezető

Nemes Gyula

Tankönyvfelelős

Ködmen Attila

Iskolapszichológus

Horváth Anikó

06 20 237 43 67

Pályaválasztási felelős

Kiss Ágnes

Mérési felelős

Szerdahelyi Magdolna

Honlap készítő

Turi Árpád

Újság (Krónika)

Hegede Zsuzsanna

Külsős felelősök

elérhetőség

Iskolaorvos

dr. Varga Etelka

Iskola védőnője

Jávorfi Judit

06 30 409 21 16

Iskola rendőre

Bodnár Gergely

06 20 489 37 33

Fejlesztőpedagógus

Fehérvári Ildikó (Nev. tan.)

Gyógypedagógus

Mucsi Katalin (Nev. tan.)

Logopédus

Molnár Nikoletta