Dolgozóink 2017-18-es tanév

Kitüntetést kapott dolgozók

Az iskola tanárai:

 

Tasnádi András
igazgató, testnevelés

(tanítóképző, tanárképző, vezetőképző)

   
  Kissné Anna Ildikó
igazgatóhelyettes, tanító

(tanítóképző, 
matematika szakkollégium, 
szakvizsga, vezetőképző)

   
 

Bognár Károlyné
igazgatóhelyettes, matematika, testnevelés

(tanárképző, szakvizsga, vezetőképző)

   
 

Ágoston Attila
tanító, napközis nevelő

(tanítóképző, angol műv. terület)

   
Balda Gabriella
rajz
(tanárképző)
   
 

Barczikayné Diós Hajnalka
tanító, napközis nevelő

(tanítóképző, természetismeret műv. terület)

   
 

Barta Györgyné
tanító, napközis nevelő

(tanítóképző, 
környezetismeret szakkollégium)

   
 

Berta Viktória
tanító, napközis nevelő

(tanítóképző, 
magyar nyelv és irodalom, angol műv. terület)

GYES/GYED

   
  Békési Zsanett
tanító, napközis nevelő

(tanítóképző, 
természetismeret műv. terület)
   
 

Borbély Zsuzsanna
tanító, napközis nevelő

(tanítóképző, 
testnevelés szakkollégium, szakvizsga)

   
 

Csomainé Molnár Margit
tanító, napközis nevelő

(tanítóképző, rajz szakkollégium)

   
 

Czeglédi Noémi
iskolapszichológus

(egyetem)

GYES/GYED

   
 

Erdei Zoltán
földrajz, biológia

(egyetem, tanárképző, tanítóképző,
körgyezetismeret szakkollégium)

   
 


Fazekas Istvánné
tanító, napközis nevelő

(tanítóképző, technika szakkollégium)

   
  Fazekas-Völgyi Judit
tanító, napközis nevelő

(tanítóképző, 
magyar nyelv és irodalom műv. terület)
   
 
Fehér Istvánné
tanító, napközis nevelő

(tanítóképző, testnevelés és könyvtár 
szakkollégium, szakvizsga)

   
 


Gajdátsy Ferencné
technika, informatika

(műszaki tanár, oktatás informatikus)

   
 

Helmléné dr. Jánosi Magdolna
kémia, biológia, természetismeret

(egyetem, középiskolai tanár)

   
 

Horváth Anikó
iskolapszichológus

(egyetem)

   
 

Hutainé Urbán Gabriella
angol

(tanárképző)

   
 

Iványiné Csontos Zsuzsanna
testnevelés, természetismeret, földrajz

(tanárképző)

   
 

Jásperné Nagy Melinda
magyar, történelem

(tanárképző)

   
 

Kiss Ágnes
természetismeret, biológia

(tanárképző, szakvizsga)

   
  Kiss Noémi
tanító, napközis nevelő

(tanítóképző, 
informatika műv. terület)
   
 

Kissné Szabó Zsuzsanna
magyar, történelem

(egyetem, tanárképző, középiskolai tanár)

   
 

Kissné Tóth Éva
magyar

(tanárképző)

   
 

Kovách Nándorné
tanító, napközis nevelő

(tanítóképző, rajz szakkollégium)

   
 

Ködmen Attila
történelem, tanító

(tanárképző, tanítóképző, 
ember és társ. műv. terület, szakvizsga)

   
 

Ködmenné Muhari Boglárka
tanító, napközis nevelő 

(tanítóképző, matematika műveltségi terület)

   
 

Kőszeginé Horváth Ildikó
tanító, napközis nevelő

(tanítóképző, 
könyvtár szakkollégium)

   
 

Molnárné Korda Ildikó
matematika, fizika

(tanárképző)

   
  Nagyné Tóth Szilvia
tanító, napközis nevelő

(tanítóképző közművelődés szakkollégium,
tanárképző, szakvizsga)

   
 

Nemes Gyula
testnevelés, tanító

(tanítóképző)

   
 

dr. Regősné Sárközi Melina
tanító, napközis nevelő

(tanítóképző, angol műveltségi terület)

   
 


Schwartz Katalin
matematika, fizika

(tanárképző)

   
 

Szenohradszkiné Furkó Edit
tanító, napközis nevelő, fejlesztőpedagógus

(tanítóképző, 
könyvtár szakkollégium)

   
 

Szerdahelyi Magdolna
német, tanító

(tanítóképző, tanárképző)

   
  Szőgyényiné Pados Csilla
ének, napközis nevelő

(tanárképző, tanítóképző, 
ének-zene szakkollégium)

   
 

dr. Szűcs-Kis Boglárka
tanító, napközis nevelő

(tanítóképző, 
ember és társadalom műv. terület)

GYES/GYED

   
 

Takácsné Varga Zsuzsanna
történelem, angol

(tanárképző)

   
 

Tfirstné Mészáros Ágnes
tanító, napközis nevelő

(tanítóképző)

   
 

Tihanyi Szilvia
tanító, napközis nevelő

(tanítóképző, 
magyar nyelv és irodalom műv. terület)

GYES/GYED

   
 

Tolnai Éva
tanító, napközis nevelő

(tanítóképző, 
testnevelés szakkollégium)

   
 

Vargáné Gábos Katalin
tanító, napközis nevelő

(tanítóképző, 
technika szakkollégium)

   
  Vincze Anita Zsuzsanna
testnevelés
(tanárképző)
   
 


Bucsek Noémi
könyvtáros tanár

(egyetem, okleveles könyvtárpedagógia-tanár,
könyvtáros asszisztens, tanárképző,
pedagógiai asszisztens,
művelődés szervező)

   
ÓRAADÓK:  
   
  Perédy Zsolt
(testnevelés) 
   
  Simonné Házman Terézia 
(néptánc)
   
  Zöldi Nándorné
(technika)

Oktató- , nevelő munkát közvetlenül segítők:

Hegede Zsuzsanna - iskolatitkár
Protasiewicz Izabela - iskolatitkár
Turi Árpád - rendszergazda
Farkas Zsuzsanna - pedagógiai asszisztens
Sárközy-Katona Gabriella - pedagógiai asszisztens
Szabóné Szilágyi Ivett - laboráns

   

Az iskola technikai dolgozói:


Hegedűs Gézáné – takarító, portás
Homolya Zsuzsanna – takarító, portás
Horváth Éva – takarító, portás
Mándics Ferenc – kertész, karbantartó
Molnár Pál – gondnok, karbantartó
Móroczáné Borosi Ildikó – portás
Obsitos Béláné – takarító, portás
Péczeli Judit – takarító, portás
Teleki Jutka – takarító, portás
Tóth Anikó – kertész

A Dohnányi Ernő Zeneiskola kihelyezett tanárai:

Dinya Dávid  -  szolfézs

Mándokiné Tasnádi Elza – zongora

Ősz-Farkas Krisztina  -  zongora

A Közalkalmazotti Tanács tagjai:
Ködmen Attila (vezető), 
Jásperné Nagy Melinda,
Tfirsné Mészáros Ágnes

Az Iskolaszék tagjai:
Bognár Károlyné (vezető), 
Iványiné Csontos Zsuzsa, 
Galgóczy Zoltán, 
Simkó Ede, 
Erdős Gáborné, 
Varga Noémi 7.a (DÖK),
Ozsvár Klára 8.b (DÖK)

Intézményi Tanács:
Bognár Károlyné (vezető), 
Galgóczy Zoltán (Önkormányzat), 
Simkó Ede (Szülők), 
Szűcs Emese 7.b (DÖK)

Diákönkormányzat:
Varga Noémi 7.a (vezető)
Szűcs Emese 7.b
Ozsvár Klára 8.b
Ködmen Attila    DÖK-segítő pedagógus


A Szülői Közösség elnöke
Simkó Ede (vezető), 
Erdős Gáborné (helyettes)

A Nevelési Tanácsadó kihelyezett dolgozói:
Fehérvári Ildikó – fejlesztőpedagógus
Kollarik Anita – gyógypedagógus
Molnár Nikoletta – logopédusGyermekvédelem
Kiss Ágnes

 
Önértékelési csoport:
Bognár Károlyné, Fehér Istvánné, 
Kissné Anna Ildikó, Kovách Nándorné, 
Schwartz Katalin, Szerdahelyi Magdolna
Ködmen Attila


Hitoktatók
Református: Tihanyszegi Emőke
Evangélikus: Győri Gábor, Deák Dániel
Katolikus: Gálos Imre, Kósa Kata 
Hit Gyülekezete: Szabó Erika

                            

Munkavédelem:
Wenfisz Kft.

Munkaközösségek:

munkaközösség

vezető

alsós reál

Kovách Nándorné

alsós humán

Tolnai Éva

felsős humán

Kissné Szabó Zsuzsanna

felsős reál

Molnárné Korda Ildikó

idegen nyelv

Hutainé Urbán Gabriella

osztályfőnöki munkacsoport

Schwartz Katalin

testnevelés és szabadidő

Nemes Gyula

gyermekvédelmi munkacsoport

Kiss Ágnes

felelősök

elérhetőség

DÖK segítő pedagógus

Ködmen Attila

DSK vezető

Nemes Gyula

Tankönyvfelelős

Ködmen Attila

Iskolapszichológus

Horváth Anikó

06 20 237 43 67

Pályaválasztási felelős

Kiss Ágnes

Mérési felelős

Szerdahelyi Magdolna

Honlap készítő

Turi Árpád

Újság (Krónika)

Hegede Zsuzsanna

Külsős felelősök

elérhetőség

Iskolaorvos

dr. Varga Etelka

 iskolában: kedd: 8-10 óráig

Iskola védőnője

Barcsa Gáborné Erika

iskolában: kedd: 8-12 óráig
06 70 400 99 73

Iskola rendőre

Zuberáts Ders Gergely

06 70 489 37 33

Fejlesztőpedagógus

Fehérvári Ildikó
(Pedagógiai Szakszolgálat)

Gyógypedagógus

Kollarik Anita (SOFI)

Logopédus

Molnár Nikoletta
(Pedagógiai Szakszolgálat)